در عرض آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

در عرض: آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرط دریافت تسهیلات جهت مشاغل خانگی

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی گفت: بعد از عضویت افراد در سامانه ارگان‌های متفاوت مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها مکلف به حمایت از تولیدات مشاغل خانگ

شرط دریافت تسهیلات جهت مشاغل خانگی

شرط دریافت تسهیلات جهت مشاغل خانگی

عبارات مهم : دریافت

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی گفت: بعد از عضویت افراد در سامانه ارگان های متفاوت مانند بانک ها و شهرداری ها مکلف به حمایت از تولیدات مشاغل خانگی شدند.

به گزارش فارس، مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی گفت: از سال ٩٠ این امکان جهت شرکت تامین اجتماعی تهیه آن انجام شد که با ارائه معرفی نامه ای که باید از دفتر مشاغل خانگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند، این افراد را تحت پوشش بیمه ای اضافه کنیم.

شرط دریافت تسهیلات جهت مشاغل خانگی

آتشی اظهار داشت:شاغلین خانگی می توانند با مراجعه به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی در هر شهر نسبت به اطلاع از مدارک و عضویت اقدام کنند.

وی قیمت کامل بیمه را ١٨ درصد اعلام کرد و افزود: این بیمه مشمول بر بازنشستگی،فوت و از کار افتادگی می شود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی گفت: بعد از عضویت افراد در سامانه ارگان‌های متفاوت مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها مکلف به حمایت از تولیدات مشاغل خانگ

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی گفت: این شرکت امکان استفاده از خدمات درمانی بیمه سلامت را جهت افرادی که نمی خواهند از بسته ی درمانی شرکت تامین اجتماعی استفاده کنند فراهم کرده است.

آتشی در مورد از بین بردن دفترچه های بیمه گفت: در گام اول تمام مراکز ملکی شرکت تامین اجتماعی در کل کشور وارد طرح از بین بردن دفترچه فیزیکی شدند و بیماران تنها با ارائه کارت شناسایی ملی می توانند خدمات دریافت کنند.

وی گفت: در قانون برنامه ششم دولت مکلف به همسان سازی مستمری بازنشستگان شد که به محض در اختیار گرفتن منابع مالی،سازمان تامین اجتماعی همسان سازی بازنشستگان را اجرایی خواهد کرد.

شرط دریافت تسهیلات جهت مشاغل خانگی

آتشی با اشاره به اینکه یکی از مشخصات کشورهای پیشرفته شمار افراد تحت پوشش بیمه هستند افزود: یکی از اهداف و وظایف شرکت تامین اجتماعی گسترش پوشش بیمه ای است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی در رابطه با شاغلین اینترنت گفت: شاغلین اینترنت در آینده ای نزدیک با دریافت معرفی نامه از شورای اینترنت می توانند در زمره مشاغل خانگی قرار گیرند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان شرکت تامین اجتماعی گفت: بعد از عضویت افراد در سامانه ارگان‌های متفاوت مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها مکلف به حمایت از تولیدات مشاغل خانگ

واژه های کلیدی: دریافت | اینترنت | مشاغل خانگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs