در عرض آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

در عرض: آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی فیلتر توئیتر با حکم یک بازپرس در مشهد!

«بازپرس شهرستان مشهد در سال 1396 ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضایی به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و اعلام می کند در بعضی از مواقع توئیتر در دسترس است

فیلتر توئیتر با حکم یک بازپرس در مشهد!

فیلتر توئیتر با حکم یک بازپرس در مشهد!

عبارات مهم : ارسال

«بازپرس شهرستان مشهد در سال 1396 ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضایی به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و اعلام می کند در بعضی از مواقع توئیتر در دسترس است و به علت اینکه این شبکه اجتماعی مسایل مجرمانه دارد، درخواست می کند توئیتر مسدود شود.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تایید گفته دادستان کل کشور راجع به فیلتر توئیتر براساس حکم قضایی گفت: این حکم در شهر مشهد بوده است و همچنان معتقدیم تصمیم راجع به توئیتر باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: کارگارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال 88 توئیتر را فیلتر و آن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

فیلتر توئیتر با حکم یک بازپرس در مشهد!

وی ادامه داد: در واقع براساس تصمیم و مصوبه این کارگروه، توئیتر فیلتر شده است است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «بازپرس شهرستان مشهد در سال 1396 ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضایی به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و اعلام می کند در بعضی از مواقع توئیتر در دسترس است و به علت اینکه این شبکه اجتماعی مسایل مجرمانه دارد، درخواست می کند توئیتر مسدود شود.»

«بازپرس شهرستان مشهد در سال 1396 ضمن ارسال گزارشی، یک دستور قضایی به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و اعلام می کند در بعضی از مواقع توئیتر در دسترس است

آذری جهرمی با تائید سخنان دادستان مبنی بر صدور دستور قضایی جهت فیلتر توئیتر، خاطرنشان ساخت: «بازپرس مشهد یکی از حوزه های صلاحیتش، محلی است و اظهارنظر و حکم قضایی می تواند در حیطه شهر مشهد بوده باشد.»

وی افزود: «همچنان اعتقاد داریم مصوبه کارگروه جهت فیلتر توئیتر بوده و درخواست داریم این عنوان در جلسه کارگروه مطرح شود لیکن جوانب آن پیشتر دیده شده است هست؛ به هرحال این عنوان مزایا و معایبی دارد که باید در خود کارگروه پیگیری شود.»

وی ادامه داد: هنوز بحثی راجع به برطرف فیلتر یوتیوب مطرح نشده است.

فیلتر توئیتر با حکم یک بازپرس در مشهد!

واژه های کلیدی: ارسال | شبکه اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs