در عرض آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

در عرض: آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل بچه‌بازی تازه ترامپ!

مهدی عزیزی این کارتون را با عنوان «سوهان آمریکا بر روح برجام» در روزنامه شرق منتشر کرد.

بچه‌بازی تازه ترامپ!

فرزند بازی تازه ترامپ!

عبارات مهم : آمریکا

مهدی عزیزی این کارتون را با عنوان «سوهان آمریکا بر روح برجام» در روزنامه شرق منتشر کرد.

بچه‌بازی تازه ترامپ!

واژه های کلیدی: آمریکا | روزنامه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs