در عرض آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

در عرض: آمریکا آمریکایی مدافعین حرم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، سوختن زیبای یک درخت

به گزارش گروه تحریریه سایت، محیط زیست جاذبه هایی جهت دیدن دارد که انسان نمی تواند فکر آن ها را هم در سر خود بپروراند ولی با دیدن آن ها تا مدت زمانی طولانی در خ

عکس ، سوختن زیبای یک درخت

سوختن زیبای یک درخت /عکس

عبارات مهم : تصویر

این درخت در اثر برخورد صاعقه از داخل سوخته است.

به گزارش گروه تحریریه سایت، محیط زیست جاذبه هایی جهت دیدن دارد که انسان نمی تواند فکر آن ها را هم در سر خود بپروراند ولی با دیدن آن ها تا مدت زمانی طولانی در خیال خودمان آن صحنه را تصور می کنیم. تصویری که می بینید می تواند رویای این را در سر شما بیاورد که ای کاش این صحنه را از نزدیک می دیدید. این تصویر نشان دهنده درختی است که بعد از 5 روز برخورد صاعقه با تنه آن از داخل به طور کامل سوخته است.

عکس ، سوختن زیبای یک درخت

واژه های کلیدی: تصویر | صاعقه | برخورد | تصویری | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs